SONY

SEL85F14GM - NEX-EA50 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-EA50

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.
  • Når du står i standby i filmtilstand, og under filmoptagelse, skifter den til MF.