SONY

SEL90M28G - ILCE-3000 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-3000

  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Selv om fokusområdeindstillingskontakten er indstillet til zone i nærheden, vil optagelsesfokusområdet være det samme som Full.
  • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.