SONY

SEL90M28G - ILCE-QX1 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-QX1

  • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.