SONY

SEL90M28G - NEX-5 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-5

  • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Nogle gange er oplysningerne, der vises på LCD-skærmen og i søgeren, ikke de samme i MF-tilstand.
  • Når du skifter fra AF-tilstand til MF-tilstand på objektivet, mens fokuskontakten på kameraet er sat på autofokus, fungerer MF, men MF-hjælp fungerer ikke.
  • Selv om fokusområdeindstillingskontakten er indstillet til zone i nærheden, vil optagelsesfokusområdet være det samme som Full.
  • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.