SONY

SELP1650 - ILCE-7RM3 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-7RM3

  • Synsvinklen bliver smallere ned mod APS-C-størrelse.
  • Der kan optræde lidt støj, når der optages med højfølsomhed. Skift i dette tilfælde ISO-følsomhed eller ISO AUTO maksimum.
  • Indstillingen [Lens Comp.: Distortion] (linsekompensation: forvrængning) vil blive indstillet til "Auto"
  • Rotationsretningen på zoomobjektivet kan ikke tildeles