SONY

SELP1650 - ILCE-7S |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-7S

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Synsvinklen bliver smallere ned mod APS-C-størrelse.
  • Der kan optræde lidt støj, når der optages med højfølsomhed. Skift i dette tilfælde ISO-følsomhed eller ISO AUTO maksimum.
  • Indstillingen [Lens Comp.: Distortion] (linsekompensation: forvrængning) vil blive indstillet til "Auto"
  • Synsvinklen kan blive større end andre modeller under fokusering. Denne ændring i synsvinklen kan være mere tydeligt, når fokuseringstilstanden er indstillet til kontinuerlig autofokus [Continuous AF] (AF-C) (inkl. Sportshandling [Sports Action] under funktionen Scenevalg (Scene Selection)). Dette påvirker ikke de reelt optagne billeder.
  • Rotationsretningen på zoomobjektivet kan ikke tildeles