SONY

SLT-A33 - SAL2470Z2 |Thông tin tương thích

SAL2470Z2

Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSM II

sample: SAL2470Z2