SONY

SLT-A33 - SAL70300G2 |Thông tin tương thích

SAL70300G2

70-300mm F4.5-5.6 G SSM II

sample: SAL70300G2