SONY

SLT-A35 - 2552 |Thông tin tương thích

AF 28-85/3.5-4.5