SONY

SLT-A35 - 2557 |Thông tin tương thích

AF 28/2.8