SONY

SLT-A35 - 2561 |Thông tin tương thích

AF 75-300/4.5-5.6