SONY

SLT-A35 - 2594 |Thông tin tương thích

AF MACRO ZOOM 3x-1x /F1.7-2.8