SONY

SLT-A35 - 2635 |Thông tin tương thích

AF 28-105/3.5-4.5