SONY

SLT-A58 - 2651 |Kompatibilitetsinformation

AF APO 400/4.5 G