SONY

SLT-A65 - 2605 |Thông tin tương thích

AF 35-80/4-5.6