SONY

SLT-A65 - 2634 |Thông tin tương thích

AF 70-210/4.5-5.6