SONY

SLT-A65 - 2635 |Thông tin tương thích

AF 28-105/3.5-4.5