SONY

SLT-A65 - 2665 |Thông tin tương thích

AF 75-300/4.5-5.6 II