SONY

SLT-A65 - 2666 |Thông tin tương thích

AF 35/1.4 G NEW