SONY

SLT-A65 - 2670 |Thông tin tương thích

AF 28-80/3.5-5.6 II