SONY

SLT-A65 - SAL1635Z2 |Thông tin tương thích

SAL1635Z2

Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2.8 ZA SSM II

sample: SAL1635Z2