SONY

SLT-A65 - SAL2470Z |Thông tin tương thích

SAL2470Z

Vario-Sonner T* 24-70mm F2.8

sample: SAL2470Z