SONY

SLT-A99 - 2557 |Thông tin tương thích

AF 28/2.8