SONY

SLT-A99 - 2578 |Thông tin tương thích

AF 16/2.8 FISH-EYE