SONY

SLT-A99 - 2604 |Thông tin tương thích

AF 80-200/4.5-5.6