SONY

SLT-A99 - 2666 |Thông tin tương thích

AF 35/1.4 G NEW