SONY

SLT-A99 - 2669 |Thông tin tương thích

AF 70-210/4.5-5.6 II