SONY

SLT-A99 - SAL70400G2 |Thông tin tương thích

SAL70400G2

70-400mm F4-5.6 G SSM II

sample: SAL70400G2