DSC-HX99 : Chuyển đổi giữa các chế độ ghi hình

  • Chế độ chụp ảnh

    * Các hình được chụp bằng chế độ chụp liên tục và chế độ chụp bằng bóng đèn sẽ không được hiển thị như một màn hình xem lại và cũng không được tự động gửi đến điện thoại thông minh của bạn.

    * Nếu bản thân máy ảnh được vận hành khi đang gửi các hình xem lại sau khi chụp, thao tác gửi hình sẽ bị hủy.

  • Chế độ quay phim

Return to Top