DSC-HX99 : Gửi hoặc xóa ảnh

 • Gửi đến điện thoại thông minh

  Sử dụng máy ảnh để vận hành.
  (1) Nhấn nút MENU trên camera
  (2) Chọn (Wi-Fi) > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ điện thoại thông minh]
  (3) Ảnh của camera được hiển thị trên điện thoại thông minh. Chọn và gửi hình ảnh mà bạn muốn thông qua điện thoại thông minh
  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng XAVC-S và AVCHD
  (1) Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  (2) Nhấn MENU, rồi chọn [Mạng] hoặc [Không dây] > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ máy ảnh] hoặc [Chọn từ điện thoại thông minh].

  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng AVCHD.
  Lưu ý: Nếu menu không có tùy chọn [Mạng]/[Không dây], hãy chọn [Sửa/Sao chép].

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

  * Để gửi phim ở định dạng XAVC S 4K hoặc dữ liệu gốc của phim định dạng XAVC S HD được quay ở [120p]/[100p] đến iPhone, cần sử dụng điện thoại từ dòng iPhone 8 trở lên.

  * Tùy thuộc vào điện thoại thông minh, phim được chuyển có thể không được phát đúng. Ví dụ, phim có thể không được phát liền mạch hoặc không có âm thanh.

Return to Top