DSC-HX99 : Gửi ảnh

 • Gửi đến điện thoại thông minh
  1. : Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  2. : Nhấn nút (Gửi).
  3. : Chọn ảnh bạn muốn chuyển.
  4. : Khi màn hình camera hiển thị mã QR, hãy quét mã bằng cách chọn [Quét QR Code của máy] trong Imaging Edge Mobile. (Bạn chỉ cần làm thao tác này vào lần kết nối đầu tiên.)

  Chọn ảnh cần chuyển bằng smartphone của bạn

  1. : Chọn MENU > (Mạng) > [CNăggửiđếnS.phone] > [Gửi đến Smartphone] > [Chọn trên Smartphone].
  2. : Tất cả các ảnh được lưu trữ trên thẻ nhớ của camera sẽ được hiển thị trên màn hình của smartphone. Chọn ảnh bạn muốn chuyển và chạm vào .

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

  * Để gửi phim ở định dạng XAVC S 4K hoặc dữ liệu gốc của phim định dạng XAVC S HD được quay ở [120p]/[100p] đến iPhone, cần sử dụng điện thoại từ dòng iPhone 8 trở lên.

  * Tùy thuộc vào điện thoại thông minh, phim được chuyển có thể không được phát đúng. Ví dụ, phim có thể không được phát liền mạch hoặc không có âm thanh.

Return to Top