Jak utworzyć filmy z widokiem multi

1. Zaimportuj pliki multimedialne do programu PlayMemories Home

2. Wybierz do 4 filmy wideo i skonfiguruj układ.

W przypadku kamery Sony Action Cam można też wyświetlić dane GPS, jak np. prędkość, czas jazdy, przejechana odległość oraz tor.
Łatwe publikowanie i udostępnianie w sieci Web

Utworzony plik z widokiem multi można zapisać w innym pliku oraz łatwo udostępnić w serwisie PlayMemories Online.