Så skapar du videoklipp med flera vyer

1. Importera videoklippet till PlayMemories Home.

2. Välj upp till 4 videoklipp och ställ in layouten.

Om du använder Sony Action Cam kan du även visa GPS-information som hastighet, färdtid, färddistans och färdväg.
Publicera och dela på webben enkelt

Den skapade filen med flera vyer kan sparas i en annan fil och kan enkelt delas på PlayMemories Online.