Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe

Usługa pobierania aplikacji Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe została zakończona 19 grudnia 2016 r.
Tej aplikacji można teraz używać w oprogramowaniu PlayMemories Home.
Oprogramowanie PlayMemories Home możesz pobrać < tutaj > .
Uruchom oprogramowanie PlayMemories Home i wybierz opcje [Preferencje] > [Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe].