Voor gebruikers van macOS 11(Big Sur) / macOS 12(Monterey)

Als u uw product updatet, moet u "System Software Update Helper" uitvoeren dat op deze webpagina staat, tezamen met de systeemsoftware.

Opmerking

 • Computerhardware:macOS 11,12
 • Sluit alle andere toepassingssoftware af voordat je de update uitvoert.
 • Voorkom dat je computer in de slaapstand gaat.
 • Als de weergave van de voortgangsbalk niet verandert terwijl een update wordt uitgevoerd, plaatst u de muisaanwijzer op de voortgangsbalk en klikt u om de status van de voortgang weer te geven.

Updateprocedure

1.
Voorbereidingen
 • Wijzig het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple silicon.*1 Deze procedure is niet nodig op Mac-computers met een Intel-processor.
  *1: Op Mac-computers met Apple Silicon toont ‘Over deze Mac’ een item met het label Chip, gevolgd door de naam van de chip:

  De procedure voor het wijzigen van het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple silicon kan hier worden bekeken.

 • Download het systeemsoftware-updatebestand vanaf de systeemsoftware-downloadpagina.
 • Volg de instructies op de systeemsoftware-downloadpagina om de versie van de systeemfirmware te controleren en te bepalen of een update nodig is of niet.
 • Druk op de menuknop op de camera en bevestig dat op het instellingenmenu [USB-verbinding] is ingesteld op [Massaopslag]. Als een andere instelling dan [Massaopslag] is geselecteerd, verandert u de instelling naar [Massaopslag].
2.
Download "System Software Update Helper"

Download 'System Software Update Helper' via de onderstaande koppeling.
Wij raden je aan om het gedownloade bestand op te slaan op het bureaublad van je computer.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

SSUHelper200_2110a.zip
( 638.462 bytes )
3.

Open "System Software Update Helper"

Opmerking

 • Verbind de camera nog niet met de computer. Als ze al zijn verbonden, verbreek dan de verbinding.
 1. Na het downloaden, pakt u "SSUHelper200_2110a.zip" uit zodat de map "SSUHelper200_2110a" wordt weergegeven.
 2. In de map "SSUHelper200_2110a" zit het pictogram "SSUHelper200".
 3. Dubbelklik op het dmg-bestand van de systeemsoftware die u hebt gedownload.
  De map Systeemsoftware wordt weergegeven.

  In de map Systeemsoftware zit de map "Resources".

  * Afhankelijk van de systeemsoftware, wordt de map "Resources" mogelijk niet weergegeven en wordt in plaats daarvan mogelijk een pictogram "SystemSoftwareUpdater" weergegeven.
 4. Sleep het pictogram "SystemSoftwareUpdater" uit de map "Resources" en zet het neer op het pictogram "SSUHelper200" in de map "SSUHelper200_2110a". (Om de software voor de lens te updaten, moet u het pictogram "LensSystemSoftwareUpdater" verslepen en neerzetten.)
  "SSUHelper200" wordt geopend.
  • Als het volgende bericht wordt weergegeven, sluit u het met behulp van de knop [Open].
 5. Of een stuurprogramma moet worden geïnstalleerd of niet, wordt automatisch bepaald. Als een stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, start het installatieprogramma.
  Ga naar stap 6.
  Als het installatieprogramma niet start, gaat u naar stap 8.
 6. Installeer het installatieprogramma. Volg de instructies op het installatieprogrammascherm om door te gaan.
  Wanneer u gevraagd wordt een wachtwoord in te voeren, voert u het wachtwoord in dat werd gebruikt om in te loggen op het administratoraccount.
  • Extensies kunnen worden geblokkeerd op uw Mac. Klik op [Open beveiligingsvoorkeuren].
  • Op het scherm "Beveiliging en privacy", opent u het tabblad "Algemeen" en klikt u op het sleutelpictogram. Wanneer u gevraagd wordt een wachtwoord in te voeren, voert u het wachtwoord in dat werd gebruikt om in te loggen op het administratoraccount en klikt u op de knop [Ontgrendel].
  • Klik op de knop [Sta toe] om toestemming te geven om de systeemsoftware van "Sony Imaging Products & Solutions Inc." te installeren.
  • Als u wordt gevraagd macOS opnieuw op te starten nadat u op de knop [Sta toe] hebt geklikt, start u de computer opnieuw op.
  • Als het scherm "Beveiliging en privacy" niet uitgaat, sluit u het venster.
 7. Hiermee is de installatieprocedure van het stuurprogramma voltooid.
  Volg dezelfde procedure als in stap 4 om het pictogram "SystemSoftwareUpdater" uit de map "Resources" te slepen en op het pictogram "SSUHelper200" in de map "SSUHelper200_2110a" neer te zetten.
 8. Een dialoogvenster wordt weergegeven waarin gevraagd wordt een USB-verbinding tot stand te brengen.

  Opmerking

  • Als de USB-kabel eerder was aangesloten voordat het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om een USB-verbinding tot stand te brengen werd weergegeven, koppelt u de USB-kabel los.
  • Voer de volgende procedure uit terwijl de geheugenkaart uit de camera is verwijderd.
  • Zet de camera aan.
  • Op het instellingenmenu van cameramodellen met een instelling voor een USB-verbinding, selecteert u bij USB-verbinding de instelling Massaopslag.
  • Sluit de camera aan op de computer met behulp van de USB-kabel (bijgeleverd). Klik daarna op de knop [OK].
  • Als het volgende bericht wordt weergegeven, sluit u het met behulp van de knop [Open].

   Opmerking

   • Schakel de camera niet uit en koppel de USB-kabel niet los voordat het updaten is voltooid.
 9. De System Software Updater wordt geopend.

  Als de System Software Updater niet wordt geopend

  Voer de update uit aan de hand van de berichten in de System Software Updater. Zie ook de updateprocedure beschreven in de vorige pagina.

  Terwijl de update wordt uitgevoerd, wordt een ronddraaiend pictogram weergegeven in de kolom met de status van de voortgang, en wordt een voortgangsbalk weergegeven* die de status van de voortgang van de update weergeeft.

  * Als de weergave van de voortgangsbalk niet verandert, plaatst u de muisaanwijzer op de voortgangsbalk en klikt u om de status van de voortgang weer te geven.

 10. Nadat de update is voltooid, koppelt u de USB-kabel los van de camera.
 11. Een bevestigingsscherm wordt vervolgens weergegeven waarin u gevraagd wordt of u meer camera's van hetzelfde model wilt updaten.

  Een update afbreken

  Selecteer [Afsluiten]. Het stuurprogramma wordt uitgeschakeld om stuurprogramma-gerelateerde problemen te voorkomen. Wanneer een prompt wordt weergegeven die u opdraagt de USB-verbinding te beëindigen, koppelt u de USB-kabel los. Wanneer een scherm voor het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in dat werd gebruikt om in te loggen op het administratoraccount. Hiermee is de procedure voltooid.

  Doorgaan met meer updates

  Selecteer [Bijwerken] om het stuurprogramma te kunnen blijven gebruiken. Dit maakt het voor u mogelijk om meer updates uit te voeren zonder dat het nodig is om de installatieprocedure van het stuurprogramma te herhalen. Als u per ongeluk [Bijwerken] hebt geselecteerd en het stuurprogramma ingeschakeld blijft, gebruikt u het verwijderprogramma in de eerder gedownloade map "SSUHelper200_2110a" Uninstaller om het stuurprogramma te verwijderen.

 12. Wij adviseren het voorgaande beveiligingsbeleid te herstellen op Mac-computers met Apple silicon.*1 Deze procedure is niet nodig op Mac-computers met een Intel-processor.
  *1: Op Mac-computers met Apple Silicon toont ‘Over deze Mac’ een item met het label Chip, gevolgd door de naam van de chip:

  De procedure voor het wijzigen van het beveiligingsbeleid op Mac-computers met Apple silicon kan hier worden bekeken.


Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?