Dla użytkowników systemu macOS 11(Big Sur) / macOS 12(Monterey)

W przypadku aktualizacji posiadanego produktu konieczne będzie uruchomienie aplikacji „System Software Update Helper” dostępnej na tej stronie internetowej wraz z oprogramowaniem systemowym.

Uwaga

 • Sprzęt komputerowy:macOS 11,12
 • Przed przeprowadzeniem aktualizacji zamknij wszystkie pozostałe programy.
 • Zablokuj możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Jeśli wyświetlany pasek postępu nie zmienia się w trakcie aktualizacji, przesuń wskaźnik myszy na pasek postępu i kliknij, aby wyświetlić stan postępu.

Procedura aktualizacyjna

1.
Wcześniejsze przygotowania
 • Zasady ochrony należy zmienić na komputerach Mac z układem Apple Silicon.*1 Ta procedura nie jest konieczna na komputerach Mac z procesorem Intel.
  *1: Na komputerach Mac z układem Apple Silicon w sekcji Ten Mac wyświetlany jest element oznaczony jako Chip (Układ), po którym następuje nazwa układu:

  Procedurę zmiany zasad ochrony na komputerach Mac z układem Apple Silicon można wyświetlić tutaj.

 • Pobierz plik aktualizacji oprogramowania systemowego ze strony pobierania oprogramowania systemowego.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie pobierania oprogramowania systemowego, aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego i ustalić, czy aktualizacja jest konieczna, czy też nie.
 • Naciśnij przycisk menu aparatu i sprawdź, czy w pozycji [Połączenie USB] w menu ustawień jest ustawiona opcja [Pam. Masowa]. W przypadku innego ustawienia niż [Pam. Masowa] zmień ustawienie na [Pam. Masowa].
2.
Pobierz aplikację „System Software Update Helper”

Pobierz program „System Software Update Helper” poprzez kliknięcie łącza poniżej.
Zalecamy zapisanie pobranego pliku na pulpicie komputera.

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

SSUHelper200_2110a.zip
( 638 462 bajty )
3.

Uruchom aplikację „System Software Update Helper”

Uwaga

 • Na tym etapie nie należy podłączać aparatu do komputera. Jeśli aparat jest podłączony, odłącz go.
 1. Po pobraniu rozpakuj archiwum „SSUHelper200_2110a.zip”, aby wyświetlić folder „SSUHelper200_2110a”.
 2. Wewnątrz folderu „SSUHelper200_2110a” znajduje się ikona „SSUHelper200”.
 3. Kliknij dwukrotnie plik dmg odpowiadający pobranemu oprogramowaniu systemowemu.
  Zostanie wyświetlony folder Oprogramowanie systemowe.

  Wewnątrz folderu Oprogramowanie systemowe znajduje się folder „Resources”.

  * W zależności od oprogramowania systemowego, folder „Resources” może się nie pojawić, a zamiast niego może być wyświetlana ikona „SystemSoftwareUpdater” oprogramowania systemowego.
 4. Przeciągnij ikonę „SystemSoftwareUpdater” z folderu „Resources” i upuść ją na ikonę aplikacji „SSUHelper200” w folderze „SSUHelper200_2110a”. (Aby zaktualizować oprogramowanie obiektywu, przeciągnij i upuść ikonę „LensSystemSoftwareUpdater”.)
  Zostanie uruchomiona aplikacja „SSUHelper200”.
  • W przypadku wyświetlenia poniższego komunikatu zamknij go przyciskiem [Otwórz].
 5. To, czy zainstalowanie sterownika jest konieczne, czy też nie, ustalane jest automatycznie. Jeśli konieczne jest zainstalowanie sterownika, uruchamiany jest instalator.
  Przejdź do punktu 6.
  Jeśli instalator nie uruchomi się, przejdź do punktu 8.
 6. Zainstaluj sterownik. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie instalatora.
  Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wpisz hasło wykorzystywane do logowania na konto administratora.
  • Rozszerzenia mogą być blokowane na komputerze Mac. Kliknij [Otwórz preferencje ochrony].
  • Na ekranie „Ochrona i prywatność”, otwórz kartę „Ogólne” i kliknij ikonę klucza. Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wpisz hasło wykorzystywane do logowania na konto administratora i kliknij przycisk [Odblokuj].
  • Kliknij przycisk [Pozwól], aby zezwolić na zainstalowanie oprogramowania systemowego „Sony Imaging Products & Solutions Inc.”.
  • Jeżeli pojawi się monit o ponowne uruchomienie systemu macOS po kliknięciu przycisku [Pozwól], wykonaj ponowne uruchomienie.
  • Jeżeli ekran „Ochrona i prywatność” nie pojawi się, zamknij okno.
 7. Na tym kończy się procedura instalacji sterownika.
  Postępując zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 4, przeciągnij ikonę „SystemSoftwareUpdater” z folderu „Resources” i upuść ją na ikonę aplikacji „SSUHelper200” w folderze „SSUHelper200_2110a”.
 8. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o nawiązanie połączenia USB.

  Uwaga

  • Jeśli przewód USB został wcześniej podłączony przed pojawieniem się okna dialogowego z monitem o nawiązanie połączenia USB, odłącz przewód USB.
  • Wykonaj poniższą procedurę przy karcie pamięci wyjętej z aparatu.
  • Włącz aparat.
  • W menu ustawień aparatu w modelach z ustawieniem połączenia USB, w pozycji połączenia USB wybierz ustawienie pamięci masowej.
  • Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem przewodu USB (w zestawie). Następnie kliknij przycisk [OK].
  • W przypadku wyświetlenia poniższego komunikatu zamknij go przyciskiem [Otwórz].

   Uwaga

   • Do momentu zakończenia aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 9. Zostanie uruchomiony System Software Updater.

  Jeżeli System Software Updater nie zostanie uruchomiony

  Aby przeprowadzić aktualizację, stosuj się do komunikatów wyświetlanych przez oprogramowanie System Software Updater. Aby uzyskać więcej informacji, odnieś się do procedury aktualizacyjnej opisanej na poprzedniej stronie.

  W trakcie trwania aktualizacji w kolumnie postępu widoczna jest wirująca ikona i wyświetlany jest pasek postępu* obrazujący stan postępu aktualizacji.

  * Jeśli wyświetlany pasek postępu nie ulega zmianie, przesuń wskaźnik myszy na pasek postępu i kliknij, aby wyświetlić stan postępu.

 10. Po zakończeniu aktualizacji odłącz przewód USB od aparatu.
 11. Wówczas pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz zaktualizować dodatkowe aparaty tego samego modelu.

  Aby przerwać aktualizacje

  Wybierz [Wyjdź]. Sterownik zostanie wyłączony, aby zapobiec problemom związanym ze sterownikiem. Gdy pojawi się monit o zakończenie połączenia USB, odłącz przewód USB. Gdy pojawi się ekran wprowadzania hasła, wpisz hasło wykorzystywane do logowania na konto administratora. Na tym kończy się ta procedura.

  Aby kontynuować dalsze aktualizacje

  Wybierz [Aktualizuj], aby pozostawić włączony sterownik. Pozwala to na przeprowadzenie dodatkowych aktualizacji bez konieczności powtarzania procedury instalacji sterownika. Jeśli przypadkowo wybrałeś [Aktualizuj] i sterownik pozostanie włączony, skorzystaj z dezinstalatora w folderze Uninstaller w uprzednio pobranym folderze „SSUHelper200_2110a”, aby odinstalować ten sterownik.

 12. Wskazane jest przywrócenie poprzednich zasad ochrony na komputerach Mac z układem Apple Silicon.*1 Ta procedura nie jest konieczna na komputerach Mac z procesorem Intel.
  *1: Na komputerach Mac z układem Apple Silicon w sekcji Ten Mac wyświetlany jest element oznaczony jako Chip (Układ), po którym następuje nazwa układu:

  Procedurę zmiany zasad ochrony na komputerach Mac z układem Apple Silicon można wyświetlić tutaj.


Czy ten artykuł był pomocny?
Przygotowaliśmy prostą ankietę, której celem jest poprawa jakości naszych usług. Będziemy bardzo wdzięczni za udział w ankiecie.
Twoje odpowiedzi zostaną wykorzystane w celach związanych z dalszym rozwojem i ulepszaniem naszych produktów i usług. Odpowiedzi na pytania ankiety zostaną przetworzone w sposób statystyczny i nie zostaną ujawnione tak, by możliwa była identyfikacja respondenta.

Dlaczego ta informacja nie była pomocna?