För användare med macOS 11(Big Sur) / macOS 12(Monterey)

När du uppdaterar produkten behöver du köra ”System Software Update Helper” som finns på den här webbsidan tillsammans med systemprogramvaran.

Obs!

 • Datormaskinvara:macOS 11,12
 • Stänga alla andra program innan du kör uppdateringen.
 • Förhindra att datorn går över till viloläge.
 • Om förloppsindikatorn inte ändras medan en uppdatering pågår, så flytta muspekaren över förloppsindikatorn och klicka så att förloppstillståndet visas.

Uppdateringsprocessen

1.
Förberedelser
 • Ändra säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple-chip.*1 Denna procedur behöver inte utföras på Mac-datorer med Intel-processorer.
  *1: På Mac-datorer med Apple-chip visas ett objekt märkt Chip i Om den här datorn, åtföljt av namnet på processorn:

  Proceduren för ändring av säkerhetspolicyn för Mac-datorer med Apple-chip går att se här.

 • Ladda ner uppdateringsfilen för systemprogramvaran från nedladdningssidan för systemprogramvara.
 • Följ anvisningarna på nedladdningssidan för systemprogramvara för att kontrollera systemets firmware-version och avgöra om en uppdatering behöver göras eller ej.
 • Tryck på menyknappen på kameran och kontrollera att punkten [USB-anslutning] är inställd på [Massminne] på inställningsmenyn. Om något annat än [Massminne] är inställt så ändra inställningen till [Massminne].
2.
Ladda ned ”System Software Update Helper”

Hämta "System Software Update Helper" från nedanstående länk.
Vi rekommenderar att du hämtar filen och lägger den på skrivbordet på datorn.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

SSUHelper200_2110a.zip
( 638 462 byte )
3.

Starta ”System Software Update Helper”

Obs!

 • Anslut inte kameran till datorn än. Om de redan är anslutna kopplar du från dem nu.
 1. När filen har laddats ned, zippa upp ”SSUHelper200_2110a.zip” så att mappen ”SSUHelper200_2110a” visas.
 2. Inuti mappen ”SSUHelper200_2110a” finns ikonen ”SSUHelper200”.
 3. Dubbelklicka på dmg-filen för systemprogramvaran som du har laddat ned.
  Systemprogramvarumappen visas.

  Inuti systemprogramvarumappen finns mappen ”Resources”.

  * Beroende på systemprogramvaran kan det hända att mappen ”Resources” inte visas, utan uppdateringsikonen ”SystemSoftwareUpdater” för systemprogramvaran visas i stället.
 4. Dra ”SystemSoftwareUpdater”-ikonen från ”Resources”-mappen till ”SSUHelper200”-ikonen i mappen ”SSUHelper200_2110a”. (För att uppdatera objektivets programvara drar du ikonen ”LensSystemSoftwareUpdater” till ”SSUHelper200”-ikonen.)
  ”SSUHelper200” startar.
  • Om följande meddelande visas så stäng det genom att klicka på [Öppna]-knappen.
 5. Huruvida en drivrutin behöver installeras eller ej avgörs automatiskt. Om en drivrutin behöver installeras startar installationsprogrammet.
  Gå vidare till steg 6.
  Om installationsprogrammet inte startar så gå vidare till steg 8.
 6. Installera drivrutinen. Följ anvisningarna på installationsskärmen.
  Om du uppmanas att mata in ett lösenord, så mata in det lösenord som används för att logga in på adminstratörskontot.
  • Det kan hända att utökade funktioner är blockerade på din Mac. Klicka på [Öppna inställningspanelen Säkerhet].
  • Öppna fliken ”Allmänt” på skärmen ”Säkerhet och integritet” och klicka på nyckelikonen. När du uppmanas att mata in ett lösenord, så mata in det lösenord som används för att logga in på adminstratörskontot och klicka på [Lås upp]-knappen.
  • Klicka på [Tillåt] för att tillåta att systemprogramvara för ”Sony Imaging Products & Solutions Inc.” installeras.
  • Om du ombeds att starta om macOS efter att ha klickat på [Tillåt]-knappen, så starta om datorn.
  • Om skärmen ”Säkerhet och integritet” inte släcks så stäng fönstret.
 7. Därmed är installationen av drivrutinen klar.
  Följ samma procedur som i steg 4 för att dra ”SystemSoftwareUpdater”-ikonen från ”Resources”-mappen till ”SSUHelper200”-ikonen i mappen ”SSUHelper200_2110a”.
 8. En dialogruta som uppmanar till USB-anslutning visas.

  Obs!

  • Om USB-kabeln redan var ansluten innan dialogrutan som uppmanar till USB-anslutning visades, så koppla loss USB-kabeln.
  • Utför följande procedur med minneskortet uttaget ur kameran.
  • Sätt på kameran.
  • Om det finns en USB-anslutningsinställning på kamerans inställningsmeny, så ställ in den på Massminne.
  • Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln, och klicka sedan på [OK]-knappen.
  • Om följande meddelande visas så stäng det genom att klicka på [Öppna]-knappen.

   Obs!

   • Stäng inte av kameran och koppla inte loss USB-kabeln förrän uppdateringen är klar.
 9. System Software Updater startar.

  Om System Software Updater inte startar

  Slutför uppdateringen genom att följa meddelandena som visas i System Software Updater. Se även uppdateringsstegen som beskrivs på den föregående sidan.

  Medan uppdateringen pågår visas en snurrande ikon i kolumnen för förloppstillståndet och en förloppsindikator* som markerar hur långt uppladdningen har framskridit.

  * Om förloppsindikatorn inte ändras så flytta muspekaren över förloppsindikatorn och klicka så att förloppstillståndet visas.

 10. Koppla bort USB-kabeln från kameran när uppdateringen är klar.
 11. Därefter visas en bekräftelseskärm där du tillfrågas om du vill uppdatera fler kameror av samma modell.

  Om du inte vill uppdatera fler kameror

  Välj [Avsluta]. Drivrutinen avaktiveras för att förhindra problem som beror på drivrutinen. Koppla loss USB-kabeln när det visas en uppmaning att avbryta USB-anslutningen. När du uppmanas att mata in ett lösenord, så mata in det lösenord som används för att logga in på adminstratörskontot. Därmed är proceduren klar.

  Om du vill uppdatera fler kameror

  Välj [Uppdatering] så att drivrutinen förblir aktiverad. På så sätt kan du göra fler uppdateringar utan att behöva installera om drivrutinen. Om du råkar välja [Uppdatering] av misstag så att drivrutinen förblir aktiverad, så använd avinstallationsprogrammet i mappen ”Uninstaller” inuti mappen ”SSUHelper200_2110a” som du laddade ned tidigare för att avinstallera drivrutinen.

 12. Vi rekommenderar att du återställer den gamla säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple-chip.*1 Denna procedur behöver inte utföras på Mac-datorer med Intel-processorer.
  *1: På Mac-datorer med Apple-chip visas ett objekt märkt Chip i Om den här datorn, åtföljt av namnet på processorn:

  Proceduren för ändring av säkerhetspolicyn för Mac-datorer med Apple-chip går att se här.


Var denna artikel till någon hjälp?
Vi gör en enkel undersökning för att ytterligare förbättra våra tjänster. Vi skulle uppskatta mycket om du svarar på undersökningen.
Dina svar kommer att användas för att ytterligare utveckla och förbättra våra produkter/tjänster. Undersökningssvaren kommer att behandlas statistiskt och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att någon individ kan identifieras.

Varför var den inte till någon hjälp?