ILCE-7RM3

Een foto maken door scherp te stellen op het oog van een dier

Gebruik de volgende procedure om een foto maken door scherp te stellen op het oog van een dier.

* Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) 3.00 of hoger is.

Scherpstellen op het oog van een dier door de ontspanknop tot halverwege in te drukken, of door op de AF-ON (AF aan)-knop te drukken.

Stelt in of het oog van het dier binnen het scherpstelgebied wordt gedetecteerd en of op de ogen van het dier wordt scherpgesteld of niet wanneer de automatische scherpstelling is ingeschakeld.
Wanneer de camera het oog van een dier niet kan detecteren, kunt u de normale AF-functie gebruiken om de scherpstelling in te stellen overeenkomstig het geselecteerde scherpstelkader.

De camera instellen

Gebruik instellingen om scherp te stellen op het oog van het dier.

 1. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → [Gez.-/og.prior. in AF] → [Aan].
 2. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → [Onderwerpherkenn.] → [Dier].
 3. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → [Weergave ogen dier] → gewenste instelling.
  Wanneer [Aan] is ingesteld, wordt het witte oogdetectiekader weergegeven rondom de ogen.

Aangezien de camera scherpstelt op het oog van het dier in het scherpstelgebied, stelt u het [Scherpstelgebied] in op [Breed] als u een oog wilt detecteren in een zo breed mogelijk bereik.
Als u het bereik voor het detecteren van een oog wilt beperken, stelt u [Scherpstelgebied] in op een instelling zoals [Flexibel punt] of [Zone].
Het is tevens noodzakelijk om [Scherpstelfunctie] in te stellen op de automatische scherpstelling.

 1. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Scherpstelgebied] → gewenste instelling.
 2. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Scherpstelfunctie] → [AF-S], [AS-C] of [AF-A].

Stilstaande beelden opnemen

 1. Richt de camera zodanig dat het oog van het dier waarop u wilt scherpstellen zich binnen het scherpstelgebied bevindt.

  Als [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Zone]

 2. Druk de ontspanknop tot halverwege in of druk op de AF-ON (AF aan)-knop om scherp te stellen op het oog van het dier.
  Een groen oogherkenningskader wordt weergegeven rondom het oog zodra het oog van een dier is gedetecteerd en scherpgesteld.
 3. Druk de ontspanknop helemaal in.

Hint

 • Als u de instelling [Onderwerpherkenn.] sneller wilt omschakelen, registreert u de instelling [Onderwerpherkenn.] in het Functiemenu of wijst u hem toe aan een Eigen toets.
 • Als u wilt scherpstellen op het oog van een bepaald dier terwijl het weergegeven gezicht van dat dier erg klein is, of twee of meer dieren worden weergegeven op het scherm, stelt u [Scherpstelgebied] in op [Flexibel punt] en stelt u vervolgens scherp op het onderwerp zodat het gemakkelijker is voor de camera om het oog te detecteren.

Opmerking

Mogelijk detecteert de camera een oog niet afhankelijk van het onderwerp of de opnameomgeving. Raadpleeg voor meer informatie het kopje "Over het detecteren van ogen".

Scherpstellen op het oog van een dier door [AF op de ogen] te gebruiken via een Eigen toets

De functie AF op de ogen kan ook worden gebruikt door [AF op de ogen] toe te wijzen aan een eigen toets. De camera kan scherpstellen op het oog van het dier zo lang u de toets ingedrukt houdt. Dit is handig wanneer u de functie AF op de ogen tijdelijk wilt toepassen op het hele scherm ongeacht de instelling van [Scherpstelgebied].
Bijvoorbeeld, als [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Flexibel punt] en u wilt dat de camera scherpstelt op een oog buiten het scherpstelkader, kunt u de functie AF op de ogen toepassen door op de eigen toets te drukken waaraan [AF op de ogen] is toegewezen, zonder het [Scherpstelgebied] te veranderen.

De camera instellen

Gebruik instellingen om scherp te stellen op het oog van het dier.

 1. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → [Onderwerpherkenn.] → [Dier].
 2. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → [Weergave ogen dier] → gewenste instelling.
  Wanneer [Aan] is ingesteld, wordt het witte oogdetectiekader weergegeven rondom de ogen.
 3. Selecteer MENU → (Camera-instellingen2) → [ Eigen toets]. Wijs daarna [AF op de ogen] toe aan een toets die u wilt gebruiken voor de functie op het selectiescherm.

Het is tevens noodzakelijk om [Scherpstelfunctie] in te stellen op de automatische scherpstelling.

 1. Selecteer MENU → (Camera-instellingen1) → [Scherpstelfunctie] → [AF-S], [AS-C] of [AF-A].

Stilstaande beelden opnemen

 1. Druk op de Eigen toets waaraan de functie [AF op de ogen] is toegewezen.
  Een groen oogherkenningskader wordt weergegeven rondom het oog zodra het oog van een dier is gedetecteerd en scherpgesteld.
 2. Druk op de ontspanknop terwijl u de Eigen toets ingedrukt houdt.

Hint

 • Als u de instelling [Onderwerpherkenn.] sneller wilt omschakelen, registreert u de instelling [Onderwerpherkenn.] in het Functiemenu of wijst u hem toe aan een Eigen toets.

Opmerking

Mogelijk detecteert de camera een oog niet afhankelijk van het onderwerp of de opnameomgeving. Raadpleeg voor meer informatie het kopje "Over het detecteren van ogen".

Over het detecteren van ogen

Wanneer de onderwerpen katachtige of hondachtige gezichten hebben en beide ogen duidelijk zichtbaar zijn, kan de camera gemakkelijk het oog detecteren. De camera kan mogelijk geen oog detecteren afhankelijk van het type dier of opnameomgeving (bijvoorbeeld twee of meer dieren die bewegen).
Gebruik de volgende voorbeelden als richtlijn.

Voorbeelden van gemakkelijk te detecteren oog van het onderwerp

Katachtig gezicht

Hondachtig gezicht

Het formaat van het hele gezicht is groot genoeg om duidelijk zichtbaar te zijn

De richting van het gezicht van het dier maakt het mogelijk om beide ogen en de neus duidelijk te zien

Voorbeelden van moeilijk te detecteren oog van het onderwerp

Het dier dat het onderwerp is, heeft een gevlekt of gestreept gezicht en lichaam

Bij opnemen op donkere plaatsen of dieren met een donkere vacht

Dieren die geen katachtig of hondachtig gezicht hebben

Wanneer twee of meer dieren bewegen

Hint

 • Als het gezicht van een dier niet is scherpgesteld, kan de camera het oog mogelijk niet detecteren. Stel in dat geval eenmaal scherp op het gezicht. Daarna kan de camera het oog gemakkelijker detecteren.

Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?