ILCE-7RM3

Rejestrowanie zdjęcia przy ustawionej ostrości na oku zwierzęcia

Poniższa procedura pozwala rejestrować zdjęcia przy ustawionej ostrości na oku zwierzęcia.

* Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 3.00 lub nowszej.

Ustawianie ostrości na oku zwierzęcia przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy lub po naciśnięciu przycisku AF-ON (AF włączony)

Ustawianie, czy przy włączonym autofokusie ma być wykrywane oko zwierzęcia wewnątrz obszaru ostrości i czy ma być ustawiana ostrość na oczach zwierzęcia, czy też nie.
Gdy aparat nie może wykryć oka zwierzęcia, można skorzystać ze zwykłego trybu AF, aby wyregulować ostrość zgodnie z wybraną ramką ostrości.

Konfigurowanie aparatu

Skorzystaj z ustawień, aby ustawić ostrość na oku zwierzęcia.

 1. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → [Prio. tw./oczu w AF] → [WŁ.].
 2. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → [Wykrywanie obiektu] → [Zwierzę].
 3. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → [Wyśw. oczu zwierząt] → odpowiednie ustawienie.
  Przy ustawieniu [WŁ.] wokół oka pojawi się biała ramka wykrywania oka.

Ze względu na fakt, że aparat ustawia ostrość na oku zwierzęcia w obszarze ostrości, w pozycji [Obszar ostrości] ustaw opcję [Szeroki], jeśli oko ma być wykrywane w możliwie szerokim zakresie.
Jeśli chcesz ograniczyć zakres wykrywania oka, w pozycji [Obszar ostrości] ustaw opcje takie jak [Elast. punktowy] lub [Strefa].
Konieczne jest również ustawienie trybu Autofokus w pozycji [Tryb ostrości].

 1. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.
 2. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości] → [AF-S], [AS-C] lub [AF-A].

Rejestrowanie zdjęć

 1. Skieruj aparat tak, aby oko zwierzęcia, na którym ma być ustawiona ostrość znalazło się w obszarze ostrości.

  Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Strefa]

 2. Naciśnij przycisk migawki do połowy lub naciśnij przycisk AF-ON (AF włączony), aby ustawić ostrość na oku zwierzęcia.
  Po wykryciu oka zwierzęcia i ustawieniu ostrości, wokół oka zostanie wyświetlona zielona ramka wykrywania oczu.
 3. Naciśnij przycisk migawki do oporu.

Wskazówka

 • Jeśli chcesz szybciej przełączać ustawienie [Wykrywanie obiektu], zarejestruj ustawienie [Wykrywanie obiektu] w Menu funkcji lub przypisz je do przycisku Własne.
 • Jeśli chcesz ustawić ostrość na konkretnym oku zwierzęcia, gdy wyświetlany pysk zwierzęcia jest bardzo mały, albo gdy na ekranie wyświetlane są dwa pyski zwierząt lub większa ich liczba, w pozycji [Obszar ostrości] ustaw opcję [Elast. punktowy], a następnie ustaw ostrość na obiekcie w taki sposób, aby ułatwić wykrycie oka przez aparat.

Uwaga

Aparat może nie być w stanie wykryć oka w zależności od obiektu lub warunków fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Informacje o wykrywaniu oczu”.

Ustawianie ostrości na oku zwierzęcia przy użyciu funkcji [AF priorytet oczu] za pośrednictwem przycisku ustawień własnych

Z funkcji AF priorytet oczu można również korzystać, przypisując funkcję [AF priorytet oczu] do przycisku Własne. Aparat może ustawiać ostrość na oku zwierzęcia tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję AF priorytet oczu na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
Na przykład jeśli w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Elast. punktowy] i zależy nam, aby aparat ustawił ostrość na oku poza ramką ostrości, można zastosować funkcję AF priorytet oczu, naciskając przycisk Własne, do którego przypisano funkcję [AF priorytet oczu] bez zmiany ustawienia [Obszar ostrości].

Konfigurowanie aparatu

Skorzystaj z ustawień, aby ustawić ostrość na oku zwierzęcia.

 1. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → [Wykrywanie obiektu] → [Zwierzę].
 2. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → [Wyśw. oczu zwierząt] → odpowiednie ustawienie.
  Przy ustawieniu [WŁ.] wokół oka pojawi się biała ramka wykrywania oka.
 3. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne]. Następnie przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do przycisku, którego chcesz używać w przypadku tej funkcji na ekranie wyboru.

Konieczne jest również ustawienie trybu Autofokus w pozycji [Tryb ostrości].

 1. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości] → [AF-S], [AS-C] lub [AF-A].

Rejestrowanie zdjęć

 1. Naciśnij przycisk Własne z przypisaną funkcją [AF priorytet oczu].
  Po wykryciu oka zwierzęcia i ustawieniu ostrości, wokół oka zostanie wyświetlona zielona ramka wykrywania oczu.
 2. Przytrzymując wciśnięty ten przycisk Własne, naciśnij przycisk migawki.

Wskazówka

 • Jeśli chcesz szybciej przełączać ustawienie [Wykrywanie obiektu], zarejestruj ustawienie [Wykrywanie obiektu] w Menu funkcji lub przypisz je do przycisku Własne.

Uwaga

Aparat może nie być w stanie wykryć oka w zależności od obiektu lub warunków fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Informacje o wykrywaniu oczu”.

Informacje o wykrywaniu oczu

Gdy obiekty mają kocie lub psie pyski i para oczu jest wyraźnie widoczna, aparat może łatwo wykryć oko. Aparat może mieć jednak problemy z wykryciem oka w przypadku niektórych gatunków zwierząt lub pewnych warunków fotografowania (np. przy dwóch lub większej liczbie zwierząt poruszających się tu i tam).
Należy korzystać z poniższych przykładów jako wytycznych.

Przykłady łatwych do wykrycia oczu obiektu

Koci pysk

Psi pysk

Rozmiar całej twarzy jest wystarczająco duży, aby była wyraźnie widoczna

Orientacja pysku zwierzęcia zapewnia dobrą widoczność obu oczu i nosa

Przykłady trudnych do wykrycia oczu obiektu

Zwierzęcy obiekt ma pysk i ciało cętkowane albo w paski

W przypadku słabego oświetlenia lub fotografowania zwierząt o ciemnej sierści

Zwierzęta, które nie mają kociego lub psiego pysku

Gdy dwa zwierzęta lub większa ich liczba poruszają się tu i tam

Wskazówka

 • Jeśli pysk zwierzęcia jest nieostry, aparat może nie być w stanie wykryć oka. W takim przypadku należy raz ustawić ostrość na twarzy. Po tym aparat może łatwiej wykryć oko.

Czy ten artykuł był pomocny?
Przygotowaliśmy prostą ankietę, której celem jest poprawa jakości naszych usług. Będziemy bardzo wdzięczni za udział w ankiecie.
Twoje odpowiedzi zostaną wykorzystane w celach związanych z dalszym rozwojem i ulepszaniem naszych produktów i usług. Odpowiedzi na pytania ankiety zostaną przetworzone w sposób statystyczny i nie zostaną ujawnione tak, by możliwa była identyfikacja respondenta.

Dlaczego ta informacja nie była pomocna?