Faktorer for defokusering

Muligheden for at udnytte defokuseret gengivelse frit er en af de funktionaliteter, som kun digitalkameraer med udskifteligt objektiv kan tilbyde. Ved at defokusere motivets baggrund og forgrund kommer motivet til at se mere imponerende ud.

Fire faktorer er vigtige for styringen af graden af defokusering, "blænde (f-tal)," "brændvidde," "fokusafstand" og "afstand til baggrunden". Du kan skabe defokusering, som du vil, ved at kombinere disse faktorer på en effektiv måde.

  1. F-tal: Gør det mindre for defokusere mere.
  2. Brændvidde: Gør den længere for at defokusere mere.
  3. Fokuseringsafstand: Gør den mindre for at defokusere mere.
  4. Afstand til baggrunden: Gør den større for at defokusere mere.

1. Blænde (f-tal)

Blændens status gengives med et tal, der kaldes f-tallet. Jo lavere f-tallet er, desto højere bliver graden af defokusering. Jo højere f-tallet er, desto lavere bliver graden af defokusering.

F-tal: 2,8F-tal: 16

Disse fotografier er taget fra samme position, kun indstillingen af f-tal er ændret. Med F2,8 er fokuspunktet på den røde glasperle, og forgrunden og baggrunden er defokuseret. Med F16 er fokuspunktet ikke kun på den røde perle, andre perler foran og bagved ses også tydeligt uden defokusering.

2. Brændvidde

Graden af defokusering påvirkes også af brændvidden. Defokuseringen bliver større, når brændvidden er længere, og den bliver mindre, når brændvidden er kortere. Hvis du bruger et zoomobjektiv, kan du øge graden af defokusering ved at fotografere i teleområdet.

Brændvidde: 35 mmBrændvidde: 250 mm

Fotografierne ovenfor er taget med samme zoomobjektiv, henholdsvis ved 35 mm (vidvinkelområdet) og 250 mm (teleområdet). Fotografen flyttede kameraet, så blomsterne i forgrunden vises i samme størrelse på begge fotografier. Som i dette eksempel kan du, hvis der er plads nok, defokusere baggrunden meget ved at bevæge dig lidt væk fra motivet og fotografere i teleområdet.

3. Fokusafstand (afstanden mellem kamera og motiv)

Ud over kameraindstillinger som "blænde" og "brændvidde" kan afstanden mellem kameraet og motivet også ændre graden af defokusering. Baggrundsdefokuseringen øges i takt med, at du bevæger kameraet tættere på motivet. Der er dog en grænse for, hvor tæt du kan gå på motivet. Fotografierne nedenfor er taget på samme måde, kun fokusafstanden er forskellig. Sammenlignet med fotografi [1], der er taget fra en position 150 cm fra motivet, er størstedelen af området i fotografi [2], der er taget fra en position 50 cm fra motivet, defokuseret.

[1] Fotograferet fra en position 150 cm fra motivet[2] Fotograferet fra en position 50 cm fra motivet

4. Afstanden mellem motivet og baggrunden

Både afstanden mellem kameraet og motivet og afstanden mellem motivet og baggrunden påvirker graden af defokusering. Jo længere væk baggrunden er fra motivet, desto mere defokuseres den. På fotografierne nedenfor blev objektivet flyttet tilbage til forskellige positioner for at sammenligne graden af defokusering.

Begge objektiver er placeret i samme afstand fra kameraet. Objektivet til højre er flyttet 15 cm tilbage. Objektivet til højre er flyttet 30 cm tilbage.

Fokus er på objektivet til venstre. Du kan se, at baggrunden defokuseres mere, i takt med at den flyttes længere væk fra fokuspunktet (hvor motivet befinder sig). I situationer, hvor du kan flytte baggrundsemner, f.eks. når du fotograferer små emner på et bord, kan du justere graden af defokusering, som du vil, ved at flytte hovedmotivet og baggrundsemnerne.

Der er således fire faktorer, der bestemmer graden af defokusering. Alle faktorerne er dog ikke altid nødvendige for at skabe defokusering. Juster hver enkelt faktor efter fotograferingsforholdene for at skabe defokusering på en effektiv måde