Blænde (F-tal) og A-tilstand

Med blænden kan du justere den mængde lys, der kommer fra objektivet. Som vist på billederne nedenfor, er den placeret inde i objektivet, og den justerer den mængde lys, der kommer ind i objektivet, ved at ændre hullets størrelse.

F1,8 F16

Den mængde lys, der kommer ind i kameraet som et resultat af blændens størrelse, kvantificeres som f-tal. F-tal har faste standardværdier, f.eks. F2, F2,8, F4, F5,6 og F8. Jo højere f-tal, jo mere lukket er blænden og desto mindre lys passerer igennem objektivet. Jo mindre f-tal, jo mere åben er blænden og desto mere lys passerer igennem objektivet. Hvis blænden f.eks. ændres fra F8 til F5,6, fordobles mængden af lys. Hvis lukkerhastigheden fordobles, kan der derfor stadig komme ligeså meget lys ind i kameraet, når de øvrige forhold er de samme.

Blænden påvirker også fokusområdets udstrækning eller graden af defokusering i et fotografi.
Nedenfor vises sammenhængen mellem graden af defokusering og blændeindstilling. Det ses, at forgrunden og baggrunden defokuseres mere, i takt med at f-tallet bliver mindre.

Generelt forholder det sig sådan, at jo mindre f-tallet er, jo mere lys kommer der ind i kameraet, og desto mere defokusering kan du opnå. Alle objektiver har et mindste f-tal, og det kaldes objektivets "maksimale blænde". Du kan kontrollere et objektivs maksimale blænde i specifikationerne for objektivet eller på den værdi, der er trykt på objektivet som vist på billedet nedenfor.
Et objektiv med et lille f-tal kaldes generelt et "hurtigt objektiv".

A-tilstand (blændeprioritering)

I A-tilstand (blændeprioritering) kan du indstille f-tallet, som du vil. I denne tilstand indstiller kameraet automatisk lukkerhastigheden og ISO-følsomheden til at optage et billede med en god eksponering.
Tilstanden er velegnet, når du vil defokusere forgrunden og baggrunden og kun have fokus på hovedmotivet, eller når du vil gengive hele landskabet tydeligt ved at fokusere på hele området fra forgrund til baggrund.

Fotograferet med F1,4 for at defokusere baggrundenFotograferet med F11 for at optage hele billedet tydeligt, også baggrunden

Når f-tallet øges, bliver det hul, der lukker lyset ind i kameraet, mindre. Når det sker, bliver lukkerhastigheden langsommere, hvilket kan sløre billedet, hvis kameraet rystes. Sker det, skal du prøve at fotografere med et mindre f-tal igen.