Hvidbalance

Hvidbalance er en funktion, der bruges til at få de hvide elementer i et fotografi til at se hvidere ud ved at kompensere for lysets farve i det miljø, der fotograferes i.
Forskelligt lys har forskellige farver og egenskaber. Glødelampelys har f.eks. en gullig farve, og, når det er overskyet, har sollyset en blålig nuance. Det menneskelig øje kan automatisk kompensere for denne indflydelse ud fra en ide om, at "hvide ting bør se hvide ud". Et kamera gengiver derimod den farve, det registrerer, som den er, på et fotografi. Afhængigt af lyset i omgivelserne kan den hvide farve derfor se gullig eller blålig ud på et fotografi sammenlignet med det billede, der opleves med det blotte øje.

På fotografi [1] ser de hvide tallerkner gullige ud pga. af glødelampelyset. Fotografi [2] har derimod et blåligt skær pga. sollyset.
Justering af standarden for "hvid" på kameraet for at korrigere den slags "farveskær", der skyldes lysets farve, er den oprindelige funktion for hvidbalance. Ud over denne funktion til gengivelse af "hvid" bruges hvidbalancefunktionen på digitale kameraer i stigende grad også som farvefiltre til justering af farvenuancer.

[1] [2]

Automatisk hvidbalance (AWB)

Kameraet har funktionen "automatisk hvidbalance (AWB)", der automatisk justerer hvidbalancen efter de scener, der registreres. Kameraets hvidbalancefunktion er som standard indstillet til AWB og justerer således farverne på fotografier, så de ser naturlige ud i forskellige scener. Til snapshots eller forhold med blandet belysning, hvor du ikke er sikker på, hvilken hvidbalanceindstilling der egner sig, anbefales det at starte med AWB.

Ændring af hvidbalanceindstilling

Ud over AWB omfatter kameraet andre forudindstillede hvidbalanceindstillinger, der egner sig til forskellige scener. Hvis du ikke kan opnå den forventede farve med AWB, eller du vil justere farvenuancerne efter dine præferencer, skal du selv vælge den ønskede hvidbalanceindstilling.

Som vist på figuren ovenfor findes der 10 forudindstillede hvidbalancer, herunder AWB, i kameraet. Følgende fotografier viser forskellen imellem forskellige hvidbalanceindstillinger.

AWB Dagslys Skygge Overskyet

Katten er fotograferet på en overskyet dag. Med [AWB] og [Overskyet] gengives farverne naturligt, tæt på de faktiske farver. Til sammenligning ser fotografiet mere blåligt ud med [Dagslys] og mere gulligt ud med [Skygge].

[AWB] [Fluorescerende: Varm hvid (-1)] [Fluorescerende: Kold hvid (0)]

[Fluorescerende: Dagshvid (+1)] [Fluorescerende: Dagsly (+2)]

Lad os nu sammenligne ovenstående fotografier af et aften-/natmotiv. Her gengiver [AWB] de faktiske farver ret godt, men der er et let grønt skær over hele billedet. Ved at skifte til [Fluorescerende] forsvinder det grønne skær helt. Bemærk, at farverne bliver varmere på billederne, der er taget med [Fluorescerende], når indstillingen ændres fra minus til plus. Vælg indstilling efter præference eller det billede, du vil udtrykke.

Finjustering

Hver hvidbalanceindstilling kan finjusteres (*). Ved at finjustere hvidbalanceindstillingerne kan du skabe billedet efter din egen smag

(*) De hvidbalanceindstillinger, der kan finindstilles, og betjeningsskærmbilledet varierer afhængigt af model.

Fotografiet til højre er taget ved at føje et blåt skær til [AWB]-indstillingen.
Ved hjælp af finindstillingsfunktionen lykkedes det at ramme den farve, der ikke var mulig med de forudindstillede hvidbalanceindstillinger.

Hvidbalance: [AWB]Efter finjustering

Udnyttelse af hvidbalance til at opnå et fotografisk udtryk

Oprindeligt er hvidbalance en funktion til justering af "hvid", men denne justering er ikke altid den rigtige løsning. Om et billede skal være varmere eller køligere, afhænger af det tema, du vil udtrykke, eller din personlige præference. Hvidbalance kan bruges til at håndtere den slags udtryk. Nyd forskellige farvegengivelser ved at prøve forskellige farver sammen med hvidbalancen.