Lukkerhastighed og S-tilstand

Lukkerhastigheden er den tid, lukkeren foran billedsensoren er åben. Når lukkeren er åben, eksponeres billedsensoren for det lys, der skaber billedet.

[1] Lukkeren er åben.[2] Lukkeren er lukket.

På billederne ovenfor vises lukkeren på et E-mount-kamera. Lukkeren er åben på [1], og billedsensoren eksponeres for lys. Jo langsommere lukkerhastigheden er, desto mere lys når billedsensoren. Hvis lukkerhastigheden f.eks. ændres fra 1/60 sek. til 1/30 sek., fordobles mængden af lys.
Sammen med blænden, der styrer, hvor meget lys der kommer fra objektivet, er lukkerhastigheden en af de faktorer, der afgør eksponeringen.
I de automatiske optagelsestilstand, P-tilstand og A-tilstand, styrer kameraet automatisk lukkerhastigheden. I S-tilstand kan du indstille hastigheden, som du vil.

Lukkerhastighedens indflydelse på et fotografi

Du kan styre det fotografiske udtryk ved at ændre lukkerhastigheden. På følgende billeder ses, hvilken forskel lukkerhastigheden gør for billedernes udseende.

[1] 1/1250 sek.[2] 1/20 sek.[3] 1/4 sek.

Disse billeder af vandfald er taget med forskellig lukkerhastighed.
Fotografi [1] er taget med en lukkerhastighed på 1/1250 sek., den hurtigste lukkerhastighed af de tre. Da lukkeren var åben i kort tid, blev der fanget et øjeblik, hvor vandets bevægelse ser ud til at være standset.
Fotografi [2] er taget med en lukkerhastighed på 1/20 sek. Da vandet strømmede, mens lukkeren var åben, ser fotografiet mere dynamisk ud.
Fotografi [3] er taget med en lukkerhastighed på 1/4 sek., den langsomste lukkerhastighed. Den langvarige åbning af lukkeren giver en silkeagtig gengivelse af det strømmende vand.
På denne måde kan du opnå forskellige gengivelser af et motiv i bevægelse ved at ændre lukkerhastigheden. Du kan indstille lukkerhastigheden, som du vil, i S-tilstand og M-tilstand, men de tilgængelige hastigheder varierer afhængigt af model.

Hvis du vil tage et billede, hvor et motivs bevægelse fryses fast, f.eks. ved fotografering af sport, anbefales det, at du bruger den hurtigste lukkerhastighed, så du undgår, at billedet bliver utydeligt, fordi motivet er i hurtig bevægelse.

Lukkerhastighed: 1/4000 sek.

Med en lukkerhastighed på 1/4000 sek. fanger fotoet ovenfor det øjeblik, hvor motivet forsøger at modtage bolden. Hvis du derimod vil tage et billede at et vandløb eller lysstråler, anbefales det, at du bruger en langsommere lukkerhastighed.

Lukkerhastighed: 5 sek.

Med en lukkerhastighed på 5 sek. fanger ovenstående foto fyrværkeriets lysspor. Jo langsommere lukkerhastighed, desto nemmere sløres billedet dog. Ved fotografering i svagt lys, f.eks. af fyrværkeri og aften-/natmotiver, hvor lukkerhastigheden har tendens til at blive langsommere, er det vigtigt at bruge et stativ til at holde kameraet stabilt.
Hvis det ikke er muligt at bruge et stativ, kan du bruge højere lukkerhastigheder ved at øge ISO-følsomheden. Bemærk dog, at højere ISO-følsomhed kan skabe støj i billedet. Ved optagelse af aften-/natmotiver med håndholdt kamera aktiveres desuden tilstanden "Håndholdt tusmørke" under Sceneudvælgelse.

Lukkerhastighed: 0,5 sek.

Da ovenstående foto blev taget med en langsom lukkerhastighed, er det blevet sløret, pga. kamerarystelse. Hvis du fotograferer et motiv i bevægelse, skal du ud over kamerarystelse også være opmærksom på den sløring, motivets bevægelse medfører. Hvis motivet eller kameraet bevæger sig, sløres billedet, og det bliver utydeligt.

S-tilstand (lukkerprioritering)

I S-tilstand (lukkerprioritering) kan du indstille lukkerhastigheden, som du vil. I denne tilstand indstiller kameraet blænden (f-tallet) og ISO-følsomheden, så der tages et billede med en god eksponering.
Denne funktion er velegnet, når du vil tage et billede, hvor du fastfryser et motivs bevægelse eller fanger en strøm af vand eller lys.