ISO-følsomhed

På digitalkameraer er ISO-følsomhed en indikator for, hvor meget det lys, der kommer fra objektivet, forstærkes i kameraet.
Den mængde lys, der kommer ind i kameraet, afgøres af blænden og lukkerhastigheden. På basis af denne lysmængde forstærkes lyset for at opnå et billede med en god eksponering. ISO-følsomheden gengiver niveauet af denne forstærkning numerisk. ISO200 er f.eks. dobbelt så følsom som ISO100. Det betyder, at du med indstillingen ISO200 kan tage billeder med samme lysstyrke som ved ISO100, selvom lysmængden kun er halvt så stor.
I de fleste funktioner styres ISO-følsomheden faktisk af kameraet i overensstemmelse med optagelsesforholdene. I tilstandene P/A/S/M kan du dog også indstille følsomheden alt efter behov.
Med en højere følsomhed kan du selv under forhold med svagt lys bruge en højere lukkerhastighed for at formindske sløring, der skyldes, at kameraet rystes under optagelse ved svagt lys, eller at motivet bevæger sig under fotografering af sport. Da lyset forstærkes elektrisk, har fotografering med en høj ISO-følsomhed tendens til at medføre mere støj (grynethed) eller tab af skarphed i fotografiet.

[1] ISO: 3200[2] ISO: 800

Ovenstående aften-/natfotografier er taget med håndholdt kamera og indstillingen ISO3200 for [1] og ISO800 for [2].
Da der er valgt en høj følsomhed er billedet ikke blevet sløret, men bygningen på billedet til venstre er blevet grynet.