Autofokustilstand (AF)

Autofokustilstand (AF) er et kameras funktion til automatisk at fokusere på et motiv. De fleste almindelige digitale kameraer har denne funktion. Der er forskellige AF-metoder, og de tilgængelige metoder er forskellige afhængigt af dit kameras model. Anvend forskellige metoder, afhængigt af den scene eller det motiv, du ønsker at fotografere. I automatiske optagelsestilstande såsom "Intelligent Auto" eller "Sceneudvælgelse" er AF-funktionen fastlåst og kan ikke ændres.

Autofokus-metoder

Dette afsnit forklarer AF-metoder for α-serien.
To vigtige AF-metoder er AF-S og AF-C, og de har forskellige fokusfunktioner når lukkerknappen trykkes halvvejs ned.

AF-S (AF ved enkelt optagelse)

Autofokus fungerer, når der trykkes halvt ned på lukkerknappen. Når motivet er i fokus, låses fokus.
Den er velegnet til at fotografere motiver, der ikke bevæger sig, såsom landskaber eller snapshots.

AF-C (kontinuerlig AF)

Autofokus fortsætter med at justere fokus, mens der trykkes på lukkerknappen, som holdes halvt nede.
Den er velegnet til at fotografere motiver i bevægelse såsom sport eller jernbanemotiver.

AF-A (automatisk AF)

Denne AF-tilstand er kun tilgængelig i A-mount-kameraer. Når lukkerknappen er trykket halvt ned, registrerer kameraet automatisk, om motivet er i bevægelse eller ej, og derefter skifter AF-tilstanden henholdsvis til AF-S eller AF-C.
Anvend denne tilstand ved optagelse af forskellige motiver på samme tid, eller for at undgå at skifte AF-tilstand manuelt.

Manuel fokus (MF)

Manuel fokus (MF) er funktionen, hvor fotografen kan justere fokus manuelt i stedet for at overlade det til kameraet.
Selvom autofokus (AF)-optagelse er mere typisk for digitale kameraer, er MF effektivt, når fokusering er vanskelig med autofokus, som f.eks. ved makrofotografering.
Med MF kan du justere fokus ved at dreje på "fokusringen" på objektivet. I brugervejledningen til dit kamera kan du læse, hvordan du skifter til MF-tilstand og om detaljeret betjening.

Ovenstående er SEL1855-objektivet, der følger med NEX-F3, og den røde del er fokusringen. Når kameraet er indstillet til MF-tilstand, kan du justere fokus manuelt ved at dreje fokusringen.

Objektiv: SAL50M28 / brændvidde: 50 mm / blændetal: 4,0

Ovenstående foto blev taget med makroobjektivet "SAL50M28". Fokus er på vanddråben i venstre side, og forgrunden og baggrunden er stærkt sløret. Når du har brug for at justere fokus på et lille område, som i dette eksempel, anbefales det at bruge MF. MF er også praktisk, når kameraet ikke kan finde det ønskede fokus med autofokus.

Fokusforstørrelse og MF Assist

Når du fotograferer med manuel fokus (MF), kan funktionerne Fokusforstørrelse og MF Assist bruges til at kontrollere, at motivet er i fokus. Tilgængeligheden af disse funktioner og deres tilknyttede funktioner varierer alt efter kameramodel. Nogle modeller har kun én af disse funktioner, men denne funktion kan bruges til at forstørre en del af motivet, som du ønsker skal være i fokus, for manuel finindstilling af fokus.
I brugervejledningen til din model kan du læse om de tilgængelige funktioner og detaljer om indstillinger.

[Fokusforstørrelse] visning på α55. Området i den orange ramme er forstørret.

Vælg 4,8× eller 9,5× forstørrelse.

Ved at tildele både Fokusforstørrelse og MF Assist til knapper eller taster, der kan tilpasses, kan fokusforstørrelsestiden indstilles til [uendelig], hvilket er nyttigt til makrofotografering og fotografering af stjernehimmel med stativ.

Fokusjustering ved makrofotografering ved hjælp af MF Assist (NEX-7-kamera)