Optagelsestilstand

Ved hjælp af optagelsestilstandene kan du vælge indstillinger som "Kontinuerlig optagelse" eller "Selvudløser". De tilgængelige tilstande varierer efter kameramodel. I dette afsnit forklares typiske optagelsestilstande, der er tilgængelige på de fleste α-kameraer.

Enkeltoptagelse

Dette er den normale optagelsesfunktion. Der tages ét billede, når der trykkes på lukkerknappen.
(Hvis der tages et kombineret billede som f.eks. i Superior Auto, kan lukkeren blive udløst flere gange til én optagelse).

Kontinuerlig optagelse

Der tages kontinuerligt billeder, mens lukkerknappen er trykket ned. Afhængigt af model kan du også vælge hastigheden for den kontinuerlige optagelse.

Selvudløser

Der tages et billede med selvudløseren 10 eller 2 sekunder, efter at der er trykket på lukkerknappen. Selvudløseren på 10 sekunder giver fotografen tid til selv at komme med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder kan bruges til at mindske kamerarystelser under fotografering, f.eks. når der tages aften-/natbilleder på stativ.

Fjernbetjening

Denne tilstand bruges til at tage billede med den trådløse fjernbetjening, der sælges separat.

Hvis kameraet har andre optagelsestilstande, finder du flere oplysninger om disse i betjeningsvejledningen til kameraet.