Witbalans

Witbalans is de functie waarmee witte onderwerpen in een foto er ook daadwerkelijk wit uitzien door de invloed van de kleur van licht in de opnameomgeving te compenseren.
Verschillende lichtbronnen hebben verschillende kleuren en kenmerken. Zo hebben gloeilampen bijvoorbeeld een gelige kleur terwijl zonlicht op een bewolkte dag eerder een blauwe waas geeft. Het menselijk oog kan deze invloed direct compenseren op basis van het concept dat 'witte dingen er wit uit moeten zien'. Een camera reproduceert echter de kleur zoals die op een foto is te zien. Afhankelijk van het omgevingslicht kan wit er dus gelig of blauwig uitzien vergeleken met het daadwerkelijke beeld zoals het menselijk oog dat waarneemt.

In foto [1] zien de witte borden er gelig uit door de invloed van het licht van gloeilampen. Foto [2] echter heeft een blauwig waas dat wordt veroorzaakt door zonlicht.
Het aanpassen van de standaard 'witheid' in de camera ter correctie van de kleurenwaas die wordt veroorzaakt door de kleur van licht, is de oorspronkelijke functie van witbalans. Naast deze functie om witheid te reproduceren, wordt de witbalansfunctie in digitale camera's steeds vaker gebruikt als kleurenfilter om ook kleurtonen aan te passen.

[1] [2]

Automatische witbalans (AWB)

De camera is uitgerust met de automatische witbalans-functie (AWB), waarmee de witbalans automatisch wordt aangepast op basis van de herkende scene. Aangezien de witbalansfunctie van de camera standaard is ingesteld op AWB, wordt de kleur van foto's automatisch aangepast voor een natuurlijk effect in verschillende scenes. Voor snapshots of in omstandigheden met gemengde lichtbronnen als je niet weet welke witbalansinstelling de juiste is, is het raadzaam om te beginnen met AWB.

De instelling voor witbalans wijzigen

Naast AWB bevat de camera standaard verschillende andere witbalansinstellingen die geschikt zijn voor verschillende scenes. Als je de verwachte kleur niet krijgt met de instelling AWB of als je de kleurtonen aan je wensen wilt aanpassen, kun je zelf de gewenste instelling voor de witbalans selecteren.

Zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien, bevat de camera standaard tien witbalansinstellingen, waaronder AWB. De volgende foto's laten het kleurverschil zien dat met verschillende witbalansinstellingen kan worden bereikt.

AWB Daglicht Schaduw Bewolkt

De kat werd gefotografeerd op een bewolkte dag. Met [AWB] en [Bewolkt] werden natuurlijke kleuren gereproduceerd, bijna zoals de werkelijke kleuren. Ter vergelijking: de foto heeft een blauwig waas met [Daglicht] en een gelig waas met [Schaduw].

[AWB] [TL: wit warm (-1)] [TL: wit koel (0)]

[TL: daglicht (+1)] [TL: daglicht (+2)]

Laten we de bovenstaande nachtopnamen eens vergelijken. Hier heeft de instelling [AWB] de werkelijke kleuren heel goed gereproduceerd, maar er ligt nog steeds een groene waas over het hele beeld. Door de instelling te veranderen in [TL], is het groene waas volledig verdwenen. Bij de [TL]-instellingen zie je dat de kleuren warmer worden als de instelling wordt gewijzigd van - in +. Selecteer de instelling die je voorkeur heeft of die het beste past bij het beeld dat je wilt uitdrukken.

Verfijning

Elke balansinstelling kan heel nauwkeurig worden ingesteld (*). Door de standaard witbalansinstellingen te verfijnen, kun je je eigen voorkeur aan je foto's toevoegen.

(*) Welke witbalansinstellingen heel nauwkeurig kunnen worden ingesteld en in welk scherm, is afhankelijk van het cameramodel.

De foto rechts werd gemaakt door een lichte blauwtint aan de [AWB]-instelling toe te voegen.
Door de functie voor fijnafstelling te gebruiken, werd de kleur verkregen die niet kon worden gerealiseerd met de standaard witbalansinstellingen.

Witbalans: [AWB]Na fijnafstelling

Witbalans gebruiken voor fotografische expressie

Oorspronkelijk is de witbalans een functie om de 'witheid' van een foto aan te passen, maar dat is niet altijd de beste oplossing. Of je een foto een warmere of koelere uitstraling wilt geven, hangt af van het thema dat je wilt uitdrukken, of van je persoonlijke voorkeur. De witbalans kan worden gebruikt om dit soort verschillen uit te drukken. Bekijk hier verschillende kleuraccenten die worden verkregen door te spelen met de witbalansinstelling.