Czynniki rozmycia tła

Odwzorowywanie rozmycia tła to jedna z funkcji, jakie są w stanie zapewnić wyłącznie aparaty cyfrowe z wymiennymi obiektywami i dużymi przetwornikami obrazu. Dzięki rozmyciu tła i pierwszego planu fotografowany obiekt wygląda bardziej imponująco.

Rozmycie można kontrolować za pomocą czterech czynników: „przysłony (liczby F)”, „ogniskowej”, „odległości ogniskowania” i „odległości do tła”. Dzięki skutecznemu łączeniu tych czynników można uzyskać dowolne rozmycie.

  1. Liczba F: im mniejsza, tym większe rozmycie.
  2. Ogniskowa: im dłuższa, tym większe rozmycie.
  3. Odległość ogniskowania: im krótsza, tym większe rozmycie.
  4. Odległość od tła: im dłuższa, tym większe rozmycie.

1. Przysłona (liczba F)

Wartość przysłony jest wyrażana tzw. liczbą F. Im mniejsza liczba F, tym większe staje się rozmycie. Analogicznie, im większa liczba F, tym mniejsze rozmycie.

Liczba F: 2,8Liczba F: 16

Te zdjęcia wykonano z tej samej pozycji, zmieniając jedynie ustawienie liczby F. Przy liczbie F wynoszącej 2,8 ognisko obiektywu znajduje się na szklanym koraliku koloru czerwonego, a tło i pierwszy plan są rozmyte. Przy liczbie F wynoszącej 16 ognisko obiektywu wciąż znajduje się na czerwonym koraliku, jednak także pozostałe koraliki znajdujące się przed i za czerwonym są wyraźne i nierozmyte.

2. Ogniskowa

Na poziom rozmycia wpływa także ogniskowa. Jest ono tym większe, im dłuższa jest ogniskowa. Analogicznie, im krótsza ogniskowa, tym mniejsze rozmycie. W przypadku korzystania z obiektywu z zoomem poziom rozmycia można zwiększyć, fotografując z ustawieniem ogniskowej bliżej wartości dla teleobiektywu.

Ogniskowa: 35 mmOgniskowa: 250 mm

Powyższe zdjęcia wykonano tym samym obiektywem, ale przy innych wartościach ogniskowej, odpowiednio 35 mm (zakres szerokokątny) i 250 mm (zakres teleobiektywu). Fotograf przesunął aparat w taki sposób, aby na obu zdjęciach kwiaty miały jednakową wielkość. Na podstawie tego przykładu, jeśli mamy do dyspozycji przestrzeń, w której można się swobodnie poruszać, można znacznie zwiększyć rozmycie tła, odsuwając się nieco od obiektu i fotografując z ogniskową ustawioną w zakresie teleobiektywu.

3. Odległość ogniskowania (odległość pomiędzy aparatem a obiektem)

Poza takimi ustawieniami aparatu, jak przysłona i ogniskowa, na poziom rozmycia wpływa także odległość ogniskowania. Rozmycie tła jest tym większe, im bliżej obiektu umieścimy aparat. Warto zaznaczyć, że istnieje granica zbliżenia aparatu do obiektu. Poniższe zdjęcia wykonano, zmieniając jedynie odległość ogniskowania. W porównaniu ze zdjęciem [1] wykonanym z odległości 150 cm od obiektu, większy obszar zdjęcia [2] wykonanego z odległości 50 cm, z wyjątkiem obszaru ostrego, jest rozmyta.

[1] Zdjęcie wykonane z odległości 150 cm od obiektu[2] Zdjęcie wykonane z odległości 50 cm od obiektu

4. Odległość pomiędzy obiektem a tłem

Na poziom rozmycia, poza odległością pomiędzy aparatem a obiektem, wpływa także odległość pomiędzy obiektem a tłem. Im dalej od obiektu znajduje się tło, tym większe jest rozmycie. Na poniższym zdjęciu obiektyw po prawej został cofnięty w różne pozycje w celu porównania poziomu rozmycia.

Oba obiektywy znajdują się w tej samej odległości od aparatu. Obiektyw po prawej został cofnięty o ok. 15 cm. Obiektyw po prawej został cofnięty o ok. 30 cm.

Ostrość została ustawiona na obiektyw po lewej. Widać, że tło staje się bardziej rozmyte w miarę oddalania się od ogniska obiektywu (w którym znajduje się obiekt). Jeśli możliwe jest przesuwanie obiektów tła, np. podczas fotografowania niewielkich przedmiotów na stole, poziom rozmycia można dowolnie dostosować, przesuwając zarówno obiekt główny, jak i obiekty tła.

W ten sposób cztery czynniki determinują poziom rozmycia, jednak nie wszystkie są konieczne do jego utworzenia. Aby uzyskać żądany poziom rozmycia, należy dostosować każdy z czynników do warunków fotografowania.