Minimalna odległość ogniskowania

Każdy obiektyw cechuje minimalna odległość od obiektu, która jest wymagana do jego sfotografowania. Odległość tę nazywa się minimalną odległością ogniskowania. Jeśli odległość pomiędzy aparatem a obiektem będzie mniejsza od jej wartości, ustawienie ostrości obiektu będzie niemożliwe.

Minimalna odległość ogniskowania zależy od obiektywu. W przypadku obiektywów z zoomem może się ona dodatkowo różnić w zależności od ogniskowych. Aby sprawdzić minimalną odległość ogniskowania obiektywu, należy sprawdzić jego dane techniczne lub odszukać wartość nadrukowaną na obiektywie (patrz zdjęcie poniżej).

Z przodu obiektywu odległość ta jest wyrażona w metrach (m) i stopach (ft). Minimalna odległość ogniskowania obiektywu SELP1650 wynosi od 0,25 m (25 cm) do 0,30 m (30 cm), w zależności od ogniskowych. Jeśli odległość pomiędzy aparatem a obiektem będzie mniejsza od jej wartości, ustawienie ostrości obiektu będzie niemożliwe, a migawki nie będzie można zwolnić.

Jeśli chcesz umieścić aparat możliwie najbliżej obiektu, aby np. sfotografować kwiat, w pierwszej kolejności maksymalnie zbliż się do obiektu, a następnie stopniowo się odsuwaj, aby znaleźć odległość, w której możliwe jest ustawienie ostrości.