Ekspozycja i jej kompensacja

Ekspozycja to ilość światła wpadającego do aparatu podczas fotografowania. Ilość tę determinuje przysłona i czas otwarcia migawki. W połączeniu z czułością ISO określana jest dodatkowo jasność zdjęcia.

W przypadku automatycznych trybów fotografowania oraz trybów P/A/S aktywowana jest funkcja automatycznej ekspozycji (AE), za pomocą której aparat ocenia optymalną ekspozycję i ustawia odpowiednio przysłonę, czas otwarcia migawki oraz czułość ISO. Za pomocą funkcji AE można wykonywać zdjęcia o odpowiedniej jasności, którą automatycznie ustala aparat.

Jednak w zależności od sytuacji jasność określona przez aparat może różnić się od oczekiwań użytkownika. Na poniższym zdjęciu, które zostało wykonane z funkcją AE, wartość ekspozycji została ustalona na podstawie jasności pośredniej pomiędzy jasną chmurą, a ciemnym budynkiem. Jeśli jednak chcesz wyeksponować chmurę, ciemniejszy obraz będzie lepszy. Z drugiej strony, jeśli chcesz wyraźniej odwzorować budynek, umożliwi to wyższa jasność.

Kompensacja ekspozycji +0,7 Kompensacja ekspozycji 0 Kompensacja ekspozycji -0,7

W takich przypadkach zalecamy wykorzystanie kompensacji ekspozycji.
Funkcja ta pozwala wyregulować jasność dobraną automatycznie przez aparat, aby lepiej odpowiadała oczekiwaniom użytkownika. Jak widać na powyższym przykładzie odpowiednia jasność zdjęcia różni się w zależności od sceny lub preferencji użytkownika. Jeśli chcesz zwiększyć jasność, dokonaj regulacji dodatniej (+), a jeśli chcesz ją zmniejszyć dokonaj regulacji ujemnej (-).
Aparaty cyfrowe umożliwiają uzyskanie podglądu zmian. Kilkukrotna kompensacja ekspozycji pozwala uzyskać żądany poziom jasności.